др Мићо ГаћановићБИОГРАФИЈА

Др Мићо ГАЋАНОВИЋ је рођен 1952. године. Међународно је познат и признат као научник и истраживач у области примјењене електростатике, гдје је дао свој допринос кроз оригинална ријешења која су кроз заштиту интелектуалне својине са коректним теоријским приступом заштићена у 136 земаља широм свијета и налазе се у производњи, а и примјени.

Добитник је многих престижних високих свјетских награда и признања за свој стваралачки рад, те је као такав активно укључен у рад Свјетских салона стваралаштва, истраживања и нових технологија у Бриселу, Москви, Питсбургу и другим свјетским метрополама.
Такође је активно укључен у истраживачким пројектима из области теоријске електротехнике на универзитетима у Њемачкој, Белгији и Русији.

Прво запослење му је било у Инцелу, а касније у УНИЦЕП-у у Бањој Луци, гдје је прошао све фазе инжењерског развоја - како стручног, истраживачког, научног, тако и организационог. Данас је запослен на Електротехничком факултету у Бањој Луци.

У послијератном периоду од 1996. године па до данас дао је значајан допринос у очувању и развоју електротехничке струке, као и заштите интелектуалне својине на овим просторима.

Политички није био ангажован и ванстраначка је личност.

Ожењен је и има двоје дјеце.